Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty drogowe i mostowe (Grupa V)

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie: Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem)
do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem)
o długości około 6,5 km

Inwestor: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowany
przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Inżynier kontraktu/nadzór: Egis Poland Sp. o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: GP Mosty spółka cywilna konsorcjum fi rm w składzie: Gülermak Ağır Sanayi
İnşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Turcji, Ankara oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z siedzibą w Polsce, Mińsk Mazowiecki.
Jednostka projektowa: Egis International S.A., Francja, z siedzibą biura projektowego w Warszawie
Kierownik budowy: mgr inż. Rafał Mielczarski
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Jan Sokołowski (koordynator zespołu), mgr inż. Jerzy Kondej (branża
drogowa), mgr inż. Sebastian Kozłowski, technik budowy dróg i mostów Jerzy Łyczko, mgr inż. Artur
Mańkowski (branża mostowa), mgr inż. Krzysztof Niedzielski (branża konstrukcyjna), mgr inż. Robert
Kulpiński (branża teletechniczna), mgr inż. Wojciech Styk (branża sanitarna), mgr inż. Piotr Olszanowski
(branża elektroenergetyczna).
Główny projektant mostowy: mgr inż. Rafał Sabisz

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 ‒ Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania „B” obejmuje: wybudowanie drogi ekspresowej S2 na odcinku „B” o długości około 6,5 km, budowę obiektów inżynierskich oraz budowę i przebudowę towarzyszącej infrastruktury. Na szczególną uwagę zasługuje technologia budowy mostu MG04 przez Wisłę, zrealizowanego z wykorzystaniem trzech rożnych technologii budowy mostów skrzynkowych sprężonych. Obiekt MG04-01 budowano metodą nasuwania podłużnego (ILM) w zakresie skrzynki ustroju nośnego oraz deskowania przejezdnego (WFT) sekcja po sekcji w zakresie wsporników skrzynki. Obiekt został sprężony zewnętrznymi kablami podczas budowy oraz w stanie docelowym (sprężenie zapewniające przejęcie obciążeń użytkowych). Obiekt MG04-02 był realizowany metodą betonowania nawisowego (FT), z wykorzystaniem trzech wahadeł dla każdej jezdni. Rozpiętość najdłuższego przęsła nurtowego tego obiektu wynosi 176 m. Obiekt MG04-03 realizowano przy użyciu deskowania przejezdnego ‒ przęsło po przęśle (MSS) w zakresie skrzynki ustroju nośnego oraz deskowania przejezdnego (WFT) ‒ sekcja po sekcji w zakresie wsporników skrzynki. Obiekt został sprężony wewnętrznymi kablami sprężającymi w stanie technologicznym (budowy) i kablami zewnętrznymi w stanie docelowym (przejęcie obciążeń użytkowych).

Całość prac wykonano w ciągu 60 miesięcy.