Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny
w Raciborzu

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Jednostka projektowa: JV Haskoning DHV Nederland B.V. oraz DHV Hydroprojekt sp. z o.o.,
Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Uziałko
Inżynier rezydent: mgr inż. Artur Bubel
Główny projektant: mgr inż. Jerzy Matuszewski

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Zbiornik został zaprojektowany jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniony wodą wyłącznie w przypadku powodzi. W przypadku nadejścia fali polder będzie piętrzył wodę, zabezpieczając obszar o powierzchni około 600 km2 od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław. Inwestycja ochroni przed żywiołem blisko 2,5 mln mieszkańców w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Budowlę przelewowo- spustową wyposażono w sześć zasuw głównych, których praca będzie się odbywała mechanicznie oraz automatycznie. Zbiornik Racibórz Dolny ma powierzchnię 26,3 km2 i pomieści 185 mln m3 wody. Objętość obiektu będzie się stopniowo powiększać do 300 mln m3 ze względu na wydobywane w czaszy kruszywo. Elementy budowlane polderu stanowią: zapora czołowa wraz z budowlą przelewowo-spustową, zapora lewobrzeżna wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zapora prawobrzeżna wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zaplecze eksploatacyjne zbiornika, czasza zbiornika z wyspami i kompensacją przyrodniczą.

Podstawowe parametry techniczne zbiornika są następujące:

  • poziom korony zapory 197,50 m n.p.m.,
  • maksymalny poziom piętrzenia 195,20 m n.p.m.,
  • objętość wody przy maksymalnym piętrzeniu 185,00 mln m3,
  • maksymalna powierzchnia zwierciadła wody 26,3 km2,
  • długość całkowita zapór ziemnych 22,4 km,
  • maksymalna wysokość zapór ziemnych 11,1 m.

Powierzchnia zabudowy wynosi 26,3 km2. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.