Nagroda II stopnia 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 35 mln zł (Grupa II)

Budynek mieszkalny wielorodzinny
z usługamiprzy ul. Sierakowskiego 4
w Warszawie

Inwestor: Port Praski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Warszawa
Generalny wykonawca: SPS Construction Sp. z o.o., Kielce
Jednostka projektowa: MK-ARCHITEKCI Sp. z o.o., Warszawa
Kierownicy budowy: mgr inż. Remigiusz Kozak (22.08.2019 ÷ 28.05.2020), mgr inż. Robert
Krakowiak (02.01.2018 ÷ 22.08.2019 r.), mgr inż. Piotr Tomaszek (10.05.2017 ÷ 02.01.2018 r.)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Michał Olszewski (05.03.2019 ÷ 25.05.2020 r.),
mgr inż. Robert Tomuń (30.01.2018 ÷ 05.03.2019 r.),
mgr inż. Hubert Wójcik (10.05.2017 ÷ 30.01.2018 r.)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Maciej Kuryłowicz (architektura),
mgr inż. Sławomir Pawelec (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

Budynek ma siedem kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną. Jest kolejnym obiektem powstałym w wyniku sukcesywnego realizowania przedsięwzięcia deweloperskiego, jakim jest odnowienie świetności terenów dawnego Portu Praskiego. Jest w pełni spójny z obiektami ukończonymi wcześniej przez dewelopera, jak również inne spółki z Grupy Port Praski, zarówno w aspekcie architektonicznym, jak i kryteriów historycznych. Budynek ma jednak charakter indywidualny dzięki zastosowaniu odmiennych niż uprzednio materiałów budowlanych. W budynku z parterem handlowo-usługowym zaprojektowano dwie kondygnacje hali garażowej. W obrębie hali garażowej są również boksy rowerowe i komórki lokatorskie. Na kondygnacjach od pierwszego do szóstego piętra znajdują się lokale mieszkalne o zróżnicowanych powierzchniach zaprojektowane tak, że istnieje możliwość dowolnej zmiany ich wewnętrznej aranżacji. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako żelbetową płytowo-słupową, z belkami obrzeżowymi spełniającymi rolę usztywnień i nadproży okiennych. Budynek podzielono konstrukcyjnymi dylatacjami od płyty dennej do wierzchu ostatniego stropu. Wypełnienie szkieletu stanowią ściany murowane zewnętrzne oraz międzylokalowe. Sztywność przestrzenną każdej z oddylatowanych części budynku zapewniają trzony sześciu klatek schodowych. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Wisły i trudne warunki gruntowo-wodne, zastosowano fundament w postaci płyty fundamentowej o zróżnicowanej grubości, z lokalnymi przegłębieniami, tworzącej wraz ze ścianami fundamentowymi „białą wannę”. Konstrukcję klatek schodowych wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych, które zamontowano na łącznikach termoizolacyjnych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6090,00 m2, powierzchnia użytkowa 26 433,46 m2, a kubatura budynku 112 853,51 m3. Całość prac wykonano w ciągu 38 miesięcy.