Nagroda II stopnia 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 35 mln zł (Grupa II)

Zespół budynków mieszkalnych pn. „Mangalia Mokotów” wraz z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
w Warszawie przy ul. Mangalia 2
i ul. Sobieskiego 43, 45

Inwestor, deweloper: Spravia sp. z o.o. dawniej BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI, Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA, Warszawa
Jednostka projektowa: Europrojekt Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Sp.j., Warszawa
Kierownicy budowy: tech. bud. Michał Semerak, mgr inż. Jakub Janowicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Mariusz Dusiński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jerzy Iwaniuk-Michalczuk (architektura),
mgr inż. Rodryg Czyż (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper.

  

Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. W etapie I zbudowano dwa 8-kondygnacyjne budynki mieszkalne, z funkcją usługową w parterach i jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, zlokalizowane przy ul. Mangalia 2, a w etapie II ‒ budynek mieszkalny o 8-kondygnacjach, z jednokondygnacyjnym garażem, zlokalizowany wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego oraz al. gen. Władysława Sikorskiego. Konstrukcja budynków została zaprojektowana jako tarczowo-płytowa, żelbetowa monolityczna, ze stropami w postaci płyt zbrojonych dwukierunkowo. Budynki posadowiono na żelbetowej monolitycznej płycie fundamentowej o zmiennej grubości od 30 do 100 cm. Konstrukcja części podziemnych została wykonana w postaci tzw. „białej wanny”, przy użyciu betonu wodoszczelnego, ze ścianami żelbetowymi grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne nadziemia oraz międzylokalowe i korytarzowe grubości 18 cm, wykonano z bloczków wapienno-piaskowych. Zespół budynków mieszkalnych pod nazwą „Mangalia Mokotów” niewątpliwie zmienił charakter zabudowy w tej części Mokotowa, która z obszaru przemysłowego i usługowego zaczęła pełnić funkcję mieszkaniowo-usługową. Kolorystyka elewacji, okładziny z płyt drewnopodobnych i włokno-cementowych sprawiają, że bryła budynku jest bardzo dobrze wkomponowana w istniejące otoczenie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5139,00 m2, powierzchnia użytkowa 27 165,00 m2, a kubatura budynków 170 414,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalno-biurowy w Poznaniu przy ul. Towarowej 39

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Sierakowskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych pn. „Mangalia Mokotów” wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy „DSV OFFICE” w Warszawie przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Wola Retro w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Centrum Zapaśniczego KS Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Obiekt Prinz Schoenaich i Warsztat Elektryczny – wykonanie prac

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny „GRAND BULVAR” w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Odbudowa, przebudowa i nadbudowa oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

  Czytaj więcej
 •  

  Rozbudowa istniejącej kotłowni zakładowej w Polmos Żyrardów o

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Tczewie, Al.

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja stacji kolejowej Idzikowice

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia,

  Czytaj więcej
 •  

  Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu

  Czytaj więcej
 • 1