Nagroda II stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VI)

Obiekt Prinz Schoenaich i Warsztat Elektryczny – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja
i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w Zabrzu przy ul. Wolności 410

Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Spółka Akcyjna, Katowice,
Organizator: Miasto Zabrze i Województwo Śląskie
Jednostka projektowa: Elpro-7 Sp. z.o.o., Zabrze
Kierownik budowy: mgr inż. Marcin Chmieliński
Inspektor nadzoru: mgr inż. Bogdan Wydmański
Główni projektanci: mgr inż. arch. Walenty Wróbel (architektura),
mgr inż. Dariusz Zarębski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

W ramach inwestycji zbudowano dwa obiekty: Prinz Schoenaich nr 7 i Warsztat Elektryczny nr 9. Obiekty są częścią unikatowego w skali Europy kompleksu dawnej Kopalni Królowa Luiza. Wszelkie prace budowlane i konserwatorskie wykonano z poszanowaniem walorów historycznych oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obiekt Prinz Schoenaich to budynek dawnej maszynowni szybu o tej nazwie, przekształcony w wyniku rewaloryzacji na obiekt o funkcjach wystawienniczych. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, zastosowano ściany murowane, stropy żelbetowe monolityczne, poddano naprawie i konserwacji więźbę dachową drewnianą, zastosowano otwory i nadproża stalowe. Klatka schodowa jest dwubiegowa, żelbetowa monolityczna. Warsztat Elektryczny w wyniku rewaloryzacji przystosowano do funkcji pracowni konserwatorskiej – warsztatu konserwatorskiego, jak również częściowo otwartej pracowni z wydzieloną częścią ekspozycyjną dostępną dla turystów. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zachowano pierwotne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe jako dominujące. Dokonano rewaloryzacji i konserwacji istniejącej elewacji szachulcowej, stalowej antresoli, stropów odcinkowych na belkach stalowych. Dołożono wszelkich starań, aby obiekty zachowały cechy charakterystyczne, z jednoczesnym spełnieniem restrykcyjnych wymagań dotyczących budynków współczesnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, układu komunikacyjnego, dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmieniono też funkcje obiektów, zapewniając dostęp publiczności, a nie tylko pracowników.

Powierzchnia zabudowy wynosi 259,66 m2 (nr 7) + 430,60 m2 (nr 9), powierzchnia użytkowa 423,80 m2 (nr 7) + 530,30 m2 (nr 9), a kubatura budynków 1998,10 m3 (nr 7) + 3199,93 m3 (nr 9). Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.