Nagroda II stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VI)

Odbudowa, przebudowa i nadbudowa oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz przebudowa
dachu części frontowej budynku wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza
nieużytkowego na cele mieszkalne w Warszawie przy ul. Przemysłowej 34

Inwestor, deweloper, generalny wykonawca: IPECO Sp. z o.o., Warszawa
Jednostka projektowa: T.K.M. Dariusz Karolak, Warszawa, ARTECH Piotr Bielecki, Warszawa
Kierownicy budowy: mgr inż. Rafał Smoliński, mgr inż. Zbigniew Stolarski
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Rafał Smoliński, mgr inż. Sebastian Szymański
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Bielecki (architektura),
mgr inż. Dariusz Karolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper, generalny wykonawca.

  

Inwestycja obejmowała kompleksową odbudowę budynku oficyny, znajdującego się na terenie między ulicami Podchorążych, Czerniakowską, Prusa, Książęcą, Al. Ujazdowskimi, wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych i gminnej ewidencji zabytków. Oficyna ta w 2003 r. została wyłączona z użytkowania. Dokonano odbudowy, przebudowy i nadbudowy oficyny budynku o jedną kondygnację. Prace rozbiórkowe prowadzono w bardzo trudnych warunkach z uwagi na usytuowanie budynku oficyny i sąsiedztwo innej zabudowy. Oficynę odbudowano przy użyciu nowoczesnych materiałów oraz technologii, przy jednoczesnym zachowaniu m.in. funkcji budynku, istniejącej linii zabudowy, szerokości elewacji frontowej itp. Wykonano trzy dźwigi osobowe. Okna oficyny nawiązują do dawnego zabytkowego charakteru budynku. Kolejnym etapem inwestycji była zmiana geometrii dachu budynku wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku frontowym, oraz kompleksową rewitalizacją kamienicy frontowej wpisanej do gminnej ewidencji zabytków i rejestru zabytków architektonicznych. Budynek frontowy powstał w latach trzydziestych XX wieku. Jest częścią zabudowy pierzejowej ulicy Przemysłowej. W ramach rewitalizacji oraz modernizacji zyskał dawną świetność poprzez remont elewacji, balkonów, prześwitu bramowego i klatek schodowych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3337,20 m2, powierzchnia użytkowa 3103,73 m2, a kubatura budynku 14 285,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalno-biurowy w Poznaniu przy ul. Towarowej 39

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Sierakowskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych pn. „Mangalia Mokotów” wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy „DSV OFFICE” w Warszawie przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Wola Retro w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Centrum Zapaśniczego KS Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Obiekt Prinz Schoenaich i Warsztat Elektryczny – wykonanie prac

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny „GRAND BULVAR” w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Odbudowa, przebudowa i nadbudowa oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

  Czytaj więcej
 •  

  Rozbudowa istniejącej kotłowni zakładowej w Polmos Żyrardów o

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Tczewie, Al.

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja stacji kolejowej Idzikowice

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia,

  Czytaj więcej
 •  

  Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu

  Czytaj więcej
 • 1