Nagroda III stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VI)

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne
zabytkowego Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem
w miejscowości Adamowizna,
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Izolbud Sp. z o.o., Warszawa
Jednostka projektowa: GiS Architekci Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Justyn Kwietniak
Inspektor nadzoru: inż. Andrzej Hiper
Główny projektant: mgr inż. arch. Przemysław Gałach

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

Zabytkowy dworek rodziny Chełmońskich jest budynkiem parterowym z użytkowym poddaszem. Na parterze znajdują się dwie sale wystawiennicze, dwie sale gościnne, kuchnia, łazienka, wc dla personelu, hol z sienią, a na poddaszu ‒ dwa pokoje, szatnia dla pracowników, magazyn brudnej i czystej bielizny, składzik, pomieszczenie porządkowe oraz korytarz. Właścicielem dworku i twórcą założenia parkowego był lekarz Adam Chełmoński, brat malarza Jozefa Chełmońskiego. Budynek został przeniesiony z pobliskiej Kuklówki. W momencie zakupu przez gminę elementy drewniane były uszkodzone przez szkodniki, a budynek groził zawaleniem. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został częściowo rozebrany. Wartościowe elementy, np. fragmenty ścian, piece kaflowe czy dachówka, przeszły zabiegi impregnacyjne i zostały ponownie wykorzystane. Dworek i otaczający go park stał się miejscem ekskluzywnym i kultowym. Będzie z niego korzystała zarówno młodzież szkolna, gdyż obok znajduje się Szkoła Podstawowa, a także mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości. Zakres robot rewitalizacyjnych obejmował: rozebranie istniejących murów, kominów i ścian, ich odbudowę, skucie wieńców żelbetowych oraz płyty betonowej i ich odtworzenie, wykonanie wykopów w celu osuszenia fundamentów, izolacji fundamentów, konstrukcji stropu nad parterem, konstrukcji więźby i pokrycia dachu, wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie robot wykończeniowych i instalacyjnych, robot ziemnych na terenie parku – ścieżek i alejek, nasadzenie roślinności, wykonanie bramy symbolicznego wejścia do parku.

Powierzchnia zabudowy wynosi 136,72 m2, powierzchnia użytkowa 173,33 m2, a kubatura budynku 520,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.