Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 40 mln zł (Grupa II)

Młyny Gdańskie – budynki mieszkalne wielorodzinne AB i CD
w Gdańsku przy ul. Jacka Malczewskiego 85-88

Inwestor: ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o., Gdynia
Generalny wykonawca: ALLCON BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Gdynia
Jednostka projektowa: B1 Architekci S.C., Gdańsk
Kierownik budowy: mgr inż. Szymon Jasieński
Inspektor nadzoru: mgr inż. Leszek Kuziora
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jakub Bartoszewicz,
mgr inż. arch. Karol Krzempek (architektura), mgr inż. Adam Skolimowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor i generalny wykonawca.

  

 

Inwestycja mieszkaniowa Młyny Gdańskie składa się z dwóch budynków AB i CD o czterech częściach nadziemnych A, B, C i D, posadowionych na trzech podziemnych halach garażowych. Budynki A, B, C posiadają 4 kondygnacje naziemne, natomiast D – 5 kondygnacji naziemnych. Budynek „AB” jest całkowicie podpiwniczony z wspólną halą garażową, natomiast pod budynkiem „CD” znajdują się dwie niezależne hale garażowe. Na kondygnacji podziemnej znajduje się hala garażowa, pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie oraz zespół pomieszczeń klubu fitness przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców osiedla. W części nadziemnej D znajdują się lokale usługowe. Konstrukcję nośną nadziemną budynków stanowi układ ścianowy oraz ustrój szkieletowy z wypełnieniem żelbetowym, a kondygnacji podziemnej ‒ ustrój ścianowo-słupowy. Ściany podpiwniczenia są żelbetowe, a ściany kondygnacji nadziemnych ‒ żelbetowe oraz murowane z pustaków ceramicznych Porotherm, grubości 18,8 cm. Konstrukcja stropów jest żelbetowa monolityczna. Nad najwyższą kondygnacją zastosowano dach o konstrukcji w postaci więźby drewnianej płatwiowo-krokwiowej. Młyny Gdańskie od strony ul. Malczewskiego powstały w zabudowie pierzejowej. Układ ten pozostał w zgodzie z pierwotną zabudową i historią tego miejsca. Forma architektoniczna budynków była inspirowana budynkami dawniej istniejącymi w tym miejscu oraz oryginalną, historyczną zabudową znajdującą się do dziś w sąsiedztwie. Istniejące tu niegdyś budynki miały ceglane szachulcowe ściany zewnętrzne, wypełnione cegłą ceramiczną. Inwestycja usytuowana jest w sąsiadującej z śródmieściem dzielnicy Siedlce. W przeszłości Siedlce były kojarzone głównie z tutejszymi młynami, potokiem oraz ogrodami i sadami wiśniowymi. Historia tej części miasta była odniesieniem dla architektów do stworzenia oryginalnego, a zarazem komfortowego miejsca do życia. Łącznie w inwestycji zaprojektowano 166 lokali mieszkalnych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3268,20 m2, powierzchnia użytkowa 18 133,71 m2, a kubatura budynków 67 542,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1