Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 40 mln zł (Grupa III)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną,
ciągiem pieszo-jezdnym i zagospodarowaniem terenu parku – „Opacka”
w Gdańsku przy ul. Opackiej 2, 2A, 4, 6

Inwestor, deweloper i generalny realizator inwestycji: INVEST KOMFORT
Spółka Akcyjna Sp. K., Gdynia
Jednostka projektowa: Roark Studio Spółka z o.o., Sp.k., Sopot
Kierownik budowy: mgr inż. Krzysztof Alicki
Inspektor nadzoru: mgr inż. Grzegorz Kaczmarek
Główni projektanci: dr inż. arch. Jakub Bladowski (architektura), mgr inż. Piotr Puzyrewski,
mgr inż. Daniel Sulkowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper i generalny realizator inwestycji.

  

 

Inwestycja obejmowała w swoim zakresie zarówno budowę zespołu budynków wielorodzinnych, ogólnodostępnego kameralnego parku, jak i przebudowę Potoku Oliwskiego. W skład zespołu wchodzą 4 czterokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne oraz podziemne hale garażowe, zespoły komórek lokatorskich, pomieszczeń technicznych oraz pomocniczych. Z obydwu hal garażowych jest dostępna część rekreacyjno-sportowa fitness, przeznaczona tylko do użytku mieszkańców osiedla. Z uwagi na zróżnicowaną budowę geologiczną, występującą w rejonie kompleksu zabudowy i wysoki poziom wód gruntowych, zaprojektowano posadowienie pośrednie budynków w postaci płyty fundamentowej opartej na palach. Płyta fundamentowa oraz ściany zewnętrzne poziomu ‒1 zrealizowano w technologii białej wanny. Cała konstrukcja budynku jest żelbetowa. Prosta bryła budynków została urozmaicona rzeźbioną elewacją. Bogata tektonika elewacji wynika z przenikania się struktur elewacji w systemie BSO oraz spieków kwarcowych, występujących we wnękach balkonowych, w pasach pod oknami oraz na całej wysokości ostatniej kondygnacji. Jednym z ciekawych elementów bryły budynków są witryny klatek schodowych, które przechodzą przez całą wysokość budynku wraz z wywinięciem na dach. Budynki mają dachy skośne o konstrukcji żelbetowej, strome, dwuspadowe, o symetrycznym układzie połaci. Krawędź dachu przecinają lukarny dachowe. Deweloper podjął się również rewitalizacji pobliskiego terenu pocysterskiego, przywracając mu dawne walory i przekształcając w publiczny park o powierzchni 5000 m2. Odtworzony park znajduje się w zasięgu tras spacerowych po dzielnicy. Na terenie parku wykonano kompleksową makro- i mikro- niwelację terenu, w celu zarówno wykonania stawów, jak i uatrakcyjnienia rzeźby terenu. Inwestor uregulował Potok Oliwski na całej długości inwestycji, zabezpieczając jego koryto przed wylewami.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1411,18 m2, powierzchnia użytkowa 4149,50 m2, a kubatura budynków 18 517,50 m3. Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1