Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Inwestor: Miasto Gliwice
Inwestor zastępczy: AYESA POLSKA Sp. z o.o., Ruda Śląska
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, Gliwice (lider),
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Gliwice (partner)
Jednostka projektowa: Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A., Gliwice
Kierownicy budowy: mgr inż. Marek Rotkegel (27.08.2020 ÷ 21.10.2020 r.), inż. Jacek Burda
(21.10.2020 ÷ 25.11.2022 r.)
Kierownik nadzorujący realizacje obowiązków umownych: Mariusz Komidzierski
Kierownik zespołu inżynierów kontraktu: Zdzisław Kogut
Inspektorzy nadzoru: Krystian Bless (branża konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna),
Andrzej Mazurczyk (branża teletechniczna i niskoprądowa), Zbigniew Manecki (branża elektryczna),
Sebastian Syma (branża drogowa), Bolesław Heil (branża sanitarna), Anna Polisiewicz (branża
kolejowa i mostowa), Kamila Sichma (gospodarka zielenią)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Grzegorz Raczek (architektura),
mgr inż. Ryszard Pawlik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu pokolejowego w ramach planowanego centrum przesiadkowego oraz włączenie zespołu dworców i parkingów w układ komunikacyjny miasta, wraz z robotami towarzyszącymi. W szczególności inwestycja obejmowała budowę dworca autobusowego z zadaszeniem, wraz z budynkiem głównym, budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowanie terenu, przebudowę istniejącego tunelu, rozbudowę ul. Składowej i Toszeckiej, przebudowę odcinka ul. Tarnogórskiej, budowę przyłącza elektroenergetycznego i przebudowę torów kolejowych, wykonanie przyłącza ciepłowniczego od ul. Kolberga, wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego od ul. Toszeckiej, likwidację kolizji słupa trakcyjnego, przebudowę istniejącego tunelu pod torami kolejowymi, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu Centrum, aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej, usunięcie istniejących kolizji z siecią elektroenergetyczną. Główne obiekty inwestycji to: budynek główny, który jest dworcem autobusowym, zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, budynek pomocniczy, który jest budynkiem usługowym z pięcioma lokalami usługowymi (do wynajęcia) i jednym pomieszczeniem technicznym, tunel ‒ przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi PKP, stanowiący kontynuację istniejącego przejścia pod peronami i torami stacji PKP Gliwice, łączący schody istniejących peronów PKP z ul. Tarnogórską i nowo projektowanym dworcem autobusowym, wieża ciśnień (na parterze wykonano remont istniejącego pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe z toaletą.

Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1