Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Farma Wiatrowa Piotrków 30 MW zlokalizowana w gminie Wolbórz
i gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Inwestor: WIND T1 Sp. z o.o., Jelenia Góra (Grupa TAURON)
Inwestor zastępczy: TAURON Zielona Energia Sp. z o.o., Katowice (Grupa TAURON)
Wykonawcy: Wykonawca kontraktu BoP – konsorcjum: MEGA S.A., Gdynia, P&Q Sp. z o.o.,
Białystok, Producent turbin wiatrowych: VESTAS Poland Sp. z o.o., Szczecin
Jednostka projektowa: WINDPROJEKT sp. z o.o. sp.k., Warszawa (elektrownie wiatrowe)
Kierownik projektu: mgr inż. Monika Piątkiewicz
Inżynier kontraktu: mgr inż. Mateusz Chmielewski
Przedstawiciele wykonawców: mgr inż. Maciej Skowroński (MEGA S.A.),
mgr inż. Radosław Juchimowicz (P&Q Sp. z o.o.), mgr inż. Diego Zanini (VESTAS Poland Sp. z o.o.)
Kierownicy budowy: mgr inż. Marta Szmaglińska (fundamenty, drogi),
mgr inż. Piotr Leszkowicz (GPO, linia WN, linia SN), mgr inż. Karol Waglewski (kierownik montażu
– turbiny wiatrowe)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Paweł Długosz (branża konstrukcyjno-budowlana),
mgr inż. Rafał Adamczyk (branża elektryczna), mgr inż. Konrad Ząbecki (branża drogowa),
inż. Tomasz Chęcielewski (branża telekomunikacyjna)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor zastępczy.

  

 

Farma Wiatrowa Piotrków o mocy 30 MW, została zrealizowana w ramach programu Zielonego Zwrotu TAURONA, który jest elementem budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Budowa farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin zlokalizowanych na terenie 2 gmin: Moszczenica i Wolbórz była nie tylko wyzwaniem organizacyjnym, ale także logistycznym związanym z transportem komponentów z portu morskiego w Gdyni.

Pojedyncze śmigło wiatraka waży 8,2 t i ma długość 54 m, natomiast sama gondola, do której montuje się łopaty wirnika, waży około 70 t. Dzięki efektywnej współpracy inwestora, generalnego wykonawcy i dostawcy turbin wiatrowych, przy udziale inżyniera kontraktu, inwestycję zrealizowano w zakładanym terminie.

Farma umożliwia zaspokojenie potrzeb energetycznych 35 tys. gospodarstw domowych. W skład farmy wiatrowej wchodzi: 15 turbin wiatrowych typu o mocy 2,0 MW każda – wysokość osi wirnika 125 m n.p.t., 3 łopaty długości 55 m każda, rotor średnicy 110 m; stacja GPO 110/30 kV; linia kablowa 30 kV i światłowodowa, łącząca poszczególne turbiny ze stacją GPO, o łącznej długości około 50,067 km; linia kablowa 110 kV i światłowodowa od stacji SE 220/110/15 kV Piotrków do stacji elektroenergetycznej 110/30 kV „GPO Moszczenica” o długości około 0,215 km.

Energia elektryczna jest wyprowadzana z turbin wiatrowych siecią kablową średniego napięcia 30 kV (SN) do stacji transformatorowej 110/30 kV GPO Moszczenica, skąd linią energetyczna wysokiego napięcia 110 kV (WN) jest przesyłana do stacji sieci dystrybucyjnej SE220/110/15 kV Piotrków.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1