Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Budowa Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia
przy ul. Polskiej 4 i 6

Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni
Generalny wykonawca: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., Gdańsk
Jednostka projektowa: BILFINGER TEBODIN POLAND Sp. z o.o., Warszawa, Oddział Gdańsk
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Plichta
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Paweł Kamiński, mgr inż. Sebastian Hinc (branża konstrukcyjno-
-budowlana), mgr inż. Anna Wysokińska (branża sanitarna), mgr inż. Artur Bystry (branża kolejowa),
mgr inż. Anna Dymarska (branża mostowa), mgr inż. Ernest Lewandowski (branża drogowa),
mgr inż. Tomasz Wawrzyński (branża hydrotechniczna), inż. Jarosław Stenka,
inż. Ryszard Gil (branża elektryczna), mgr inż. Radosław Markiewicz (branża teletechniczna)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Fik (architektura),
mgr inż. Jakub Beszczyński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Budowa Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia to największa i najbardziej wyczekiwana od blisko pół wieku inwestycja w Gdyni. W ramach budowy wykonano m.in.: budynek Terminalu Promowego – użyteczności publicznej o funkcjach dworca komunikacji morskiej oraz biurowej. Główny ustrój nośny wykonano jako żelbetowy. Budynek ma 4 kondygnacje naziemne i jest posadowiony na kolumnach SDC średnicy 400 mm i długości 11 m oraz kolumnach CFA średnicy 430 mm i długości 13 m. Na wysokości trzeciego piętra, z budynkiem terminalu łączy się galeria pasażerska długości 247 m, która umożliwia przejście pasażerom bezpośrednio z promu do budynku dworca i odwrotnie. Konstrukcja galerii opiera się na wielogałęziowych słupach stalowych posadowionych na sześciu fundamentach palowych. Budynek magazynu – jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej z dźwigarami kratowymi, jako głównym ustrojem nośnym – posadowiono na kolumnach SDC. Galeria pasażerska łączy budynek terminala z łącznikiem ruchomym służącym pasażerom do wejścia na statek. Łącznik ruchomy galerii, tj. ruchomy pomost łączący prom z galerią pasażerską, umożliwia obsługę promów o różnych wysokościach lokalizacji włazu pasażerskiego. Estakada najazdowa składa się z dwóch części nośnych: pierwsza to 6-przęsłowa żelbetowa płyta, a druga 3-przęsłowa sprężona belka. Estakada jest posadowiona na palach rurowych oraz kolumnach CFA. Przebudowa i rozbudowa nabrzeża polskiego o głębokości technicznej 11,00 m n.p.m., łącznej powierzchni około 3724,50 m2, ze ścianką czołową, została zrealizowana jako kombinowana ścianka szczelna z elementów R.O. 711 × 14,2 mm + GU 14N i zwieńczona oczepem żelbetowym. Platforma Ro-Ro ma powierzchnię około 2031,30 m2. Jest to ruchoma rampa umożliwiająca obsługę samochodową promów z dwóch pokładów (dolnego i górnego) jednocześnie, ze zjazdem z obu pokładów na rufie w osi promów. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano roboty branży kolejowej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i mechanicznej. Dostarczono i uruchomiono również łącznik ruchomy oraz zespół ramp najazdowych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2063,00 + 1054,00 m2, powierzchnia użytkowa 5472,00 + 884,00 m2, a kubatura budynku 30 285,00 + 7480,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1