Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Przebudowa i nadbudowa o jedną kondygnację wraz z odtworzeniem
dachu mansardowego i pierwotnego wystroju elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 6

Inwestor, generalny wykonawca: IPECO Sp. z o.o., Warszawa
Jednostka projektowa: T.K.M. Dariusz Karolak, Warszawa, ATRECH Piotr Bielecki, Warszawa,
Kierownik budowy: mgr inż. Rafał Smoliński
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Sebastian Szymański, mgr inż. Zenon Szajkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Bielecki (architektura),
mgr inż. Dariusz Karolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.

  

 

Przedmiotem inwestycji był budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w 1926 r., mający 6 kondygnacji nadziemnych i całkowicie podpiwniczony. Ostatnią kondygnację budynku stanowiło mieszkalne poddasze w mansardzie. Konstrukcja budynku ‒ tradycyjna o podłużnym układzie ścian nośnych, fundamenty w postaci ław ceglanych. W październiku 2005 r. w wyniku pożaru częściowo zniszczeniu uległ dach, strych i poddasze budynku, lokale na IV piętrze i część lokali na III piętrze. Po pożarze Wspólnota Mieszkaniowa przystąpiła do prac naprawczych. W ramach prowadzonej inwestycji na obiekcie objętym ochroną konserwatora zabytków: odtworzono właściwe relacje przestrzenne z sąsiadującą zabudową, przywrócono narożnik ulicy poprzez wyeksponowanie bryły dachu mansardowego, przebudowano istniejącą 6. kondygnację w celu jej nawiązania wyglądem do niższych kondygnacji, odtworzono dach mansardowy w poziomie projektowanego piętra, przywrócono pierwotny wystrój elewacji poprzez odtworzenie historycznego rysunku i detali architektonicznych zgodnie z zachowaną ikonografi ą, wymieniono stropy zniszczone w trakcie pożaru, wymieniono istniejący dźwig osobowy na przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyremontowano przejście bramowe i klatkę schodową, doposażono budynek w węzeł cieplny, wykonano instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wymieniono instalacje elektryczne, doposażono w instalacje teletechniczne oraz instalacje oddymiania i przeciwpożarową optyczno-akustyczną, wykonano posadzkę w piwnicach w postaci płyty żelbetowej (w stanie pierwotnym była gruntowa). Roboty realizowano w budynku częściowo użytkowanym przez cały czas trwania inwestycji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 480,00 m2, powierzchnia użytkowa 704,99 m2, a kubatura budynku 12 107,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1