Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty nauki i oświaty (Grupa V)

Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie przy ul. Katowickiej 28

Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Generalny realizator inwestycji: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Częstochowa
Jednostka projektowa: Paweł Zapał Pracownia Architektury Proforma i S. Projekt
Przemysław Skalny, Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Damian Dobrowolski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Stanisław Grochal
Główni projektanci: arch. Paweł Zapał (architektura), mgr inż. Michał Kucharski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.

  

 

Nowe skrzydło szkoły to nowoczesny doskonale wyposażony i przestronny budynek w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ciekawa i nowoczesna forma architektoniczna jest przykładem, jak można łączyć tradycję ze współczesnością. W celu lepszego zlokalizowania miejsca zajęć przez dzieci każda kondygnacja budynku ma inny kolor identyfikacyjny. Budynek jest przeznaczony do edukacji szkolnej około 200 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Znajduje się w nim 8 sal lekcyjnych i pracownia komputerowa oraz 4 sale do zajęć indywidualnych, 3 świetlice i harcówka. Obiekt zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny (kondygnacja piwniczna przeznaczona na szatnie, 3 kondygnacje nadziemne o funkcji edukacyjnej i kondygnacja techniczna). Konstrukcja budynku tradycyjna: płyta fundamentowa, ściany piwniczne, słupy, stropy, stropodach i szyb windowy – żelbetowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne – żelbetowe oraz murowane ceramiczne, ściany działowe murowane ceramiczne. Konstrukcja łącznika z istniejącym budynkiem szkoły – stalowa, z dachem płaskim krytym papą. Elewacje są zróżnicowane: przeszklone (fasada słupowo- ryglowa), panele elewacyjne z blachy tytanowo-cynkowej, tynk silikonowy. Wykończenie wewnętrzne: ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą ceramiczną, podłogi wykończone posadzką żywiczną i wykładziną podłogową. W budynku zamontowano aluminiową stolarkę okienną oraz wewnętrzne przeszklenia aluminiowe. Zastosowano akustyczne sufi ty podwieszone z płyt mineralnych. Oprócz budynku, w ramach inwestycji powstały 2 boiska zewnętrzne: trawiaste o wymiarach 31,70 × 16,48 m i wielofunkcyjne o wymiarach 14,9 × 25,8 m. Dodatkowo wykonano również plac zabaw, zagospodarowanie terenu wraz z ciągami pieszymi i parking.

Powierzchnia zabudowy wynosi 867,00 m2, powierzchnia użytkowa 2621,50 m2, a kubatura budynku 12 348,40 m3. Całość prac wykonano w ciągu 34 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1