Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty nauki i oświaty (Grupa V)

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej
w Kluczach, ul. Zawierciańska 30

Inwestor: Gmina Klucze, reprezentowana przez Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „ŁĘGPRZEM” Sp. z o.o., Kraków
Jednostka projektowa: Atelier Architektury Radosław Żubrycki, Zgorzelec
Kierownik kontraktu: mgr inż. Marcin Krummel
Kierownik budowy: tech. bud. Kazimierz Groński
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Popyczk
Główni projektanci: mgr inż. arch. Joanna Niećko (architektura),
mgr inż. Krzysztof Czapliński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

  

 

Inwestycja obejmowała budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach wraz z zapleczem szatniowym oraz budowę drogi, miejsc postojowych i dojść dla pieszych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systemem studni chłonnych, instalacji gazu, sieci oświetlenia zewnętrznego, rozbiórkę budynku garażowego. Hala sportowa to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony mający wysokość 12,00 m. Budynek został wykonany jako dobudowany i połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Ściany hali wykonano w sposób tradycyjny, w układzie podłużnym, fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych, ściany zewnętrzne ‒ z pustaków ceramicznych. Nad halą sportową zastosowano dach o konstrukcji w postaci kratownic stalowych spawanych. Dach główny (nad salą gimnastyczną) jest dwuspadowy symetryczny. Funkcjonalnie budynek dzieli się na część główną ‒ jednokondygnacyjną halę sportową i część towarzyszącą dwukondygnacyjną, w której znajduje się zespół szatniowy, tzn. pomieszczenia szatni, sanitariatów, pokoju nauczycieli, sali gimnastycznej i siłowni, komunikacji. Kompleks – hala sportowa obejmuje nowoczesny budynek z salami dydaktycznymi, profesjonalną siłownią, specjalistyczną salą do ćwiczeń, salę fitness, szatnie i sanitariaty dla zawodników, biura klubu, halę sportową przystosowaną do gry w koszykówkę, tenisa, piłkę nożną i piłkę siatkową. Na antresoli znajduje się trybuna dla 160 osób.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2204,25 m2, powierzchnia użytkowa 2500,72 m2, a kubatura budynku 22 042,50 m3. Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1