Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – etap I: przekop Mierzei Wiślanej

Inwestor: Urząd Morski w Gdyni
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: NDI Spółka Akcyjna, Sopot i NDI SOPOT Spółka
Akcyjna, N.V. Besix S.A., Brusseles
Jednostka projektowa: konsorcjum spółek: Mosty Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk,
„PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Gdańsk
Kierownicy budowy: mgr inż. Dominik Wróblewski (14.11.2019 ÷ 30.11.2021 r.),
mgr inż. Mariusz Jańczewski (30.11.2021 ÷ 08.09.2022 r.)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Wojciech Sobieraj (branża hydrotechniczna
i konstrukcyjno-budowlana), inż. Maciej Michalski (branża drogowa),
inż. Sebastian Bińkowski (branża mostowa)
Generalny projektant: mgr inż. Adam Nadolny
Główny projektant branży hydrotechnicznej: mgr inż. Mateusz Samulak

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Przekop Mierzej Wiślanej to jedna z najciekawszych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Kanał łączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Realizacja przedsięwzięcia od początku należała do spektakularnych inwestycji. Świadczy o tym doskonała organizacja prac i wszelkich dostaw oraz szeroki i niezwykle różnorodny zakres obiektów do realizacji. Projekt zakładał jednoczesną realizację Portu Osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i Kanału Żeglugowego ze śluzą i konstrukcji zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także wykonanie nowego układu drogowego z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu i budowę tzw. sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Wrażenie robi ilość materiałów, jaką zużyto do jego wybudowania – to 400 tys. ton narzutów kamiennych wykonanych na falochronach oraz prawie 10 tys. tzw. x-blocków, czyli precyzyjnie ułożonych prefabrykowanych betonowych elementów, które mają zwalczać niebezpieczne falowanie podczas trudnych warunków atmosferycznych. Do budowy falochronów wykorzystano unikatową w skali świata technologię – prefabrykowane elementy „x-block plus”. Wcześniej użyto ich jedynie na zaporze wodnej Afsluitdijk – Tamie Osłonowej, będącej główną tamą i groblą w Holandii. Tam montowano je jednak na wodzie, z kolei na Mierzei po raz pierwszy na świecie układano je pod wodą. Pracowali przy tym nurkowie oraz wykorzystano ciężki specjalistyczny sprzęt. Każdy taki betonowy element (o masie od 2,5 do 12 t) ma swoją historię i numer. Dla każdego stworzono kartę ze specyfikacją po to, by w przypadku ewentualnych problemów podczas eksploatacji znać jego historię produkcyjną i parametry techniczne. Wcześniej przygotowano też projekt, na którym każdy x-block znalazł swoje miejsce określone współrzędnymi geodezyjnymi. Wyjątkowym elementem zakończonej inwestycji jest Sztuczna Wyspa, gdzie będzie trafi ał urobek z prac czerpalnych na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. W przyszłości stanowić będzie siedlisko dla ptaków oraz roślinności. Wyspa Estyjska o powierzchni około 181 ha jest jedną z największych tego rodzaju wysp w Polsce. Sama powierzchnia stalowych ścianek szczelnych służących do nadania jej kształtu i utrzymania wypełnienia piaskiem z pogłębiania dna toru wodnego wyniosła niemal 112,5 tys. m2. Do jej budowy użyto również około 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego.

Długość kanału żeglugowego wynosi 1526 m, głębokość 6,5 m, a szerokość 120 m na długości stanowisk oczekiwania, potem stopniowo zwęża się do szerokości 25 m na długości śluzy. Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1