Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty użyteczności publicznej (Grupa VI)

Centrum Kompetencji STOS w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Traugutta 75

Inwestor: Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku
Generalny realizator inwestycji: Politechnika Gdańska CI TASK, Gdańsk
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: NDI Spółka Akcyjna, Sopot i NDI SOPOT Spółka Akcyjna
Jednostka projektowa: ARCH-DECO Sp. z o.o., Gdynia
Kierownik budowy: mgr inż. Dominik Kardynał
Inspektor nadzoru: mgr inż. Ariel Deja
Główny projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Reszka (architektura)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

 

 

Jako cel projektu przyjęto realizację budynku Centrum Kompetencji STOS oraz utworzenie centrum kompetencji dotyczącego czterech nowoczesnych technologii: Chmury Obliczeniowej (CC – Cloud Computing, Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things), Ogromnych Zbiorów Danych (Big Data) oraz Sztucznej Inteligencji (AI – Artificial Intelligence). Budynek został wkomponowany w istniejący górzysty teren. Wykazuje się nietuzinkową i ciekawą formą architektoniczną. Pewne jego obszary zostały niejako podkreślone rodzajem i kolorem elewacji: poziom 0 ‒ cegła, budynek A jasna elewacja, a budynek B ciemna. Pomiędzy budynkami stworzono „oś widokową” na gmach Politechniki Gdańskiej. Główną konstrukcję obiektu stanowi konstrukcja żelbetowa. W obszarach o dużym nasyceniu instalacjami zastosowano konstrukcje stalowe podestów, wsporników i konstrukcji nośnych. Główna część elewacji jest aluminiowo-szklana, z wykorzystaniem blach tytanowo-cynkowych. Do wykonania elewacji wykorzystano również cegłę i płytki klinkierowe, płyty włókno- cementowe oraz żaluzje lamelowe na podkonstrukcji aluminiowej. Wewnątrz wykonano zabudowy sufi towe modułowe, zabudowy ppoż., ściany niekonstrukcyjne z płyt gipsowo-kartonowych i pustaków, a ściany akustyczne systemowe z płyt gipsowo-kartonowych GK, ściany mobilne, ściany szklane. Jako okładziny ścian zastosowano płytki klinkierowe, płyty włókno-cementowe, tapety oraz panele fi lcowe. Z uwagi na funkcję obiektu wykonano podłogi podniesione na posadzkach epoksydowych, wykończone wykładzinami PVC i dywanowymi. W obiekcie zastosowano m.in. instalacje KD, SSP, SEZ, AV, BMS, instalacje grzewcze i chłodzące, wentylację, chłodzenie technologiczne, system gaszenia mgłą wodną, instalację paliwową oraz klatkę Faradaya. Centrum Kompetencji STOS to obiekt unikatowy w skali kraju. Możliwości tego Centrum będzie można wykorzystać również w badaniach naukowych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii czy medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki. Głównym elementem CK STOS będzie serwerownia wyposażona w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną, w tym w superkomputer. Urządzenie będzie docelowo dysponować jedną z najwyższych w tej części Europy mocy obliczeniowych, co umożliwi mu przeprowadzanie skomplikowanych symulacji oraz transfer, przetwarzanie i archiwizację ogromnych zbiorów danych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3446,00 m2, powierzchnia użytkowa 12 460,00 m2, a kubatura budynku 62 961,90 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1