Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty biurowo-usługowe (Grupa VII)

Budynek biurowo-usługowy „BRAIN PARK”
w Krakowie przy ul. Fabrycznej 1 i 1A

Inwestor: „ECHO – ARENA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kielce
Deweloper: Echo Investment Spółka Akcyjna, Kielce
Jednostka projektowa: BE DDJM Architekci Sp. z o.o., Kraków
Kierownicy budowy: mgr inż. Marek Rajchel (14.01.2021 ÷ 17.06.2021 r.), mgr inż. Paweł
Raczyński (17.06.2021 ÷ 22.03.2022 r.), mgr inż. Łukasz Przeworski (22.03.2022 ÷ 03.10.2022 r.)
Inspektor nadzoru: inż. Jan Stachura
Główni projektanci: mgr inż. arch. Magdalena Buczyńska-Zapała (architektura),
inż. Krzysztof Barnaś (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

    

 

Budynek jest zlokalizowany w Krakowie przy ul. Fabrycznej. Jest to budynek o podstawowej funkcji biurowej i uzupełniającej – usługowej. Ma 10 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne przeznaczone na garaże. Konstrukcja obiektu jest żelbetowa monolityczna płytowosłupowa, usztywniona konstrukcją trzonów i szybów instalacyjnych. W planie jest zbliżony do nieregularnego trapezu, co wynika z dostosowania do granic działki. Budynek podzielono dylatacjami na trzy segmenty A1, A2, B. Części nadziemne w przybliżeniu mają kształt nieregularnych trapezów, wewnątrz których w centralnej części zlokalizowano trzony komunikacyjne oraz szyby windowe i instalacyjne. Budynek wyróżnia się formą architektoniczną, z inspirującymi przestrzeniami wspólnymi i wyjątkową ekspozycją. Jest zlokalizowany przy jednej z głównych arterii miasta. Bliskość Starego Miasta zapewnia łatwy dostęp do ośrodków kultury i rozrywki oraz do komunikacji miejskiej. Jest to budynek ekologiczny, z pozytywnym wpływem na środowisko naturalne, zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji. Budynek jest certyfikowany w systemie oceny jakości budynków i ich wpływu na środowisko BREEAM pod względem kryteriów: regulacji temperatury w pomieszczeniu, odpowiedniej akustyki, dostępu do światła dziennego, dobrego dojazdu komunikacją miejską, łatwego dojazdu rowerem. Podczas realizacji robót występowało wiele utrudnień; jednym z nich było to, że – obudowa wykopu była stabilizowana trzema różnymi metodami ‒ z baretami, do których były mocowane konstrukcje rozporowe ściany szczelinowej, kotwami gruntowymi, rozporami rurowymi w narożach. Konieczność wykorzystania rozparć o barety była determinowana brakiem możliwości wykonania kotew gruntowych poza obszarem działki budowlanej, gdyż północna ściana szczelinowa była zlokalizowana blisko granicy działki. Dzięki wykorzystaniu baret uniknięto ingerencji w działki sąsiadów.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3862,85 m2, powierzchnia użytkowa 46 502,75 m2, a kubatura budynku 187 029,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1